Zwroty i reklamacje

SKŁADANIE REKLAMACJI

W celu złożenia reklamacji, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Formularz zwrotu/reklamacji

Stwórz formularz zwrotu/reklamacji i dołącz go do przesyłki. Dokument powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji, nr telefonu, datę zakupu, numer zamówienia oraz podanie przyczyny reklamacji.

2. Odesłanie produktu

Składając reklamację prosimy o odesłanie produktu wraz ze wszystkimi jego akcesoriami oraz kopią faktury, jeśli taką wystawiono.

3. Wysyłka

Reklamowany produkt należy wysłać na adres:

Edyta Kania EMU

ul. Z.Nałkowskiej 16 E

30-399 Kraków

ZWROT TOWARU

Zgodnie z obowiązującym prawem, masz 14 dni na zwrot towaru. Aby odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony u nas produkt, wypełnij poniższe oświadczenie i wyślij go na nasz adres wraz ze zwracanym produktem/produktami: 

Edyta Kania EMU

ul. Z.Nałkowskiej 16 E

30-399 Kraków

Do paczki z oświadczeniem i zwracanym produktem dołącz także wszystkie otrzymane z nim akcesoria oraz kopię faktury, jeśli taką wystawiono.

Zwracany produkt nie może nosić śladów użytkowania ani zniszczeń.

Nie przyjmujemy zwrotów za pobraniem. Nie przyjmujemy zwrotów bez wcześniejszej informacji od klienta.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

 (formularz ten należy wypełnić i przesłać do EMU tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.)

 Do:

 Edyta Kania EMU

ul. Z. Nałkowskiej 16 E

30-399 Kraków

NIP: 679 278 45 16

                                                                OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY         

 …………..………………………………………………………[1] niniejszym odstępuję od umowy sprzedaży następujących rzeczy [2] …………… o świadczenie następującej usługi [2]…………….………………., zawartej z EMU Edyta Kania dnia  …………… 202… roku. [3] Środki należy zwrócić na rachunek bankowy nr………………………………………………………

 Data i podpis:

…………………………………………………[4]

[1] imię, nazwisko, adres, adres e-mail.  
[2] Niepotrzebne skreślić.          
[3] Proszę wskazać datę zawarcia umowy, znajdującą się ……………………………         
[4] Proszę o opatrzenie dokumentu datą i czytelnym podpisem (imię i nazwisko).